Strojní inženýring

Produkty a služby

Vývoj a výroba zakázkových strojních zařízení a montážních linek

Oblast realizace jednoúčelových strojních zařízení a montážních linek je naší stěžejní divizí specializující se na vývoj, konstrukci a výrobu zaměřenou na jednoúčelové stroje  a výrobní linky, které nejsou sériově vyráběny. Za dobu existence společnosti bylo vyvinuto a realizováno přes 100 unikátních řešení, převážně pro automobilový průmysl.
 
Abychom byli schopni finančně efektivně zvládnout vývoj spolehlivého, originálního jednoúčelového stroje či výrobní linky v krátkém čase, byla vyvinuta standardizovaná řešení dílčích technologických uzlů a shromážděny postupy a poznatky do znalostní databáze. Při konstrukci jednoúčelových strojů a montážních linek využíváme  3D technologii digitálního projektování. Zaměstnáváme zkušené konstruktéry, kteří aplikují tato standardizovaná řešení a znalosti, popřípadě je modifikují a vytvářejí tak zcela novou koncepci jednoúčelových strojů nebo výrobních linek. Takto vznikají stroje, jež jsou mnohdy svým řešením světovými unikáty.
 
Na základě již realizovaných projektů a referencí od našich zákazníků, můžeme tvrdit, že naše vysoká profesionalita umožňuje dle zákazníkova přání realizovat i velmi náročné dodávky montážních linek, strojních zařízení a testerů vybavených například kamerovým kontrolním systémem či robotickým zařízením. Tento fakt je podpořen naší znalostí specializovaných řešení, která máme připravena pro jednotlivé technologické operace,  a to vždy s použitím nejmodernějších technologií.
 
I když některá naše strojní zařízení zaznamenala velký úspěch v podobě jejich opakované výroby, jde v převážné míře o zakázkovou výrobu, což nám umožňuje reagovat na konkrétní požadavky zákazníka, a to jak v otázce konstrukce, tak i původu komponentů, ze kterých se daný stroj bude sestávat. Naší doménou je nejen konstrukce a výroba zcela nových strojních zařízení, zabýváme se i repasí a renovací strojních zařízení, která by byla jinak vyřazena z provozu. Tímto jsme schopni našim zákazníkům uspořit nemalé finanční prostředky a sobě dokázat, že to skutečně umíme.

ELVAC a.s.
DENESA s.r.o.
Količín 150,
769 01 Holešov
DENESA s.r.o.
+420 573 394 048