Strojní inženýring

Dotace

Název projektu: Inteligentní systém pro pokročilé třídění lesních sazenic

Číslo projektu: FV20419
Doba řešení: 1. 7. 2017 — 30. 6. 2020
Program: Projekt výzkumu a vývoje řešený v programu TRIO
Výše podpory:

Státní podpora realizovaná v letech 2017 - 2020
ve výši 14 363 tis. Kč.

 

Cíle projektu

Základním cílem projektu je návrh, výroba, sestavení a zprovoznění konvenčně využitelného zařízení pro automatizované třídění sazenic dřevin. Důsledkem výrazných klimatických excesů se zvyšuje poptávka po krytokořenném sadebním materiálu nejen v České republice, ale i v okolních státech. Oproti klasickým prostokořenným sazenicím mají několik výhod, a to především vysokou ujímavost a vitalitu po výsadbě kultury. Základem správně založené kultury je výsadba kvalitně vytříděného sadebního materiálu dle ČSN 48 2115 a požadavků odběratele. Sledovanými parametry jsou průměr stonku, objem kořenové části, objem nadzemní části, výška sazenice, topologie a délka větví atd. Účastník projektu, firma LESCUS, provozuje lesní školku a hlavním předmětem jeho činnosti je produkce sazenic dřevin. V současné době je třídění sazenic prováděno manuálně, což se z hlediska budoucího rozvoje firmy spojeného s plánovaným navýšením produkce jeví jako nedostatečné. Požadavek na řešení třídicího zařízení je vytřídění 30 mil. sazenic za období cca 4 měsíců, což představuje požadovaný výkon třídicí linky cca 7 sazenic za sekundu při dvousměnném provozu. Tato extrémní rychlost vyžaduje netradiční řešení a předpokládá se využití nejmodernějších principů zpracování obrazové informace. Třídicí zařízení bude primárně určeno pro krytokořenné sazenice pěstované v plastových kontejnerech.


Třídicí zařízení bude pracovat jak se sazenicemi jehličnanů, tak se sazenicemi listnáčů. Firma LESCUS při produkci sazenic již využívá automatizované a poloautomatizované procesy a logickým pokračováním vývoje firmy je zavedení třídicí linky. Třídicí zařízení, které je předmětem navrhovaného projektu, představuje klíčovou část linky. Výsledná třídicí linka ovšem bude mít širší uplatnění než použití pouze pro účely firmy LESCUS a je velmi pravděpodobné její uplatnění i jiných lesních školkách v ČR i v zahraničí. Třídicí zařízení představuje unikátní zařízení, které není v současné době celosvětově k dispozici.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

 

ELVAC a.s.
DENESA s.r.o.
Količín 150,
769 01 Holešov
DENESA s.r.o.
+420 573 394 048