Strojní inženýring

O nás

Společnost DENESA s.r.o. byla založena s vizí být profesionálním centrem na poli průmyslové výroby zakázkových strojních zařízení a montážních linek spolu                     s příbuznými službami. Jádrem společnosti je výroba strojních zařízení zejména pro automobilový průmysl. Společnost je zacílena na výrobu montážních linek, jednoúčelových strojů a forem. Disponujeme vlastním oddělením vývoje, konstrukce  a výroby. Nabízíme široké portfolio služeb z oblasti konstrukce, výroby a úprav jednoúčelových strojů a montážních linek.

Důraz klademe na vlastní oddělení personálního managementu, prostřednictvím kterého poskytujeme odborné vzdělávání, manažerské vzdělávání a poradenství. Naše společnost se rovněž účastní projektu evropské spolupráce mezi podniky a vzdělávací sférou.

V průběhu roku 2011 byl ve společnost DENESA s.r.o. inovován systém výpočetní, komunikační a propagační techniky zavedením moderních IT ve společnosti,            tato inovace do budoucna umožní zvýšení produktivity práce. Projekt Rozšíření využití IS/ICT ve společnosti DENESA s.r.o. byl v rámci programu ICT v podnicích spolufinancován ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj. V rámci tohoto projektu byl pořízen ucelený konstrukční systém návazností na komunikaci                   a propagaci firmy. Součástí tohoto projektu bylo doplnění potřebného hardware a software.

Společnost DENESA s.r.o. je držitelem certifikace ISO 9001:2015.

ELVAC a.s.
DENESA s.r.o.
Količín 150,
769 01 Holešov
DENESA s.r.o.
+420 573 394 048